Porovnání dotovaného a nedotované kotle

Nastíním a finančně porovnám dva typy zdrojů tepla:

A) Automatický kotel na pelety Rojek TKA BIO 25 (velice kvalitní produkt s možností ručního topení)

Maloobchodní cena kotle Rojek TKA BIO 25 --152.339,-Kč

Cena montáže --15.000,-Kč

Uvedené do provozu 4000,-Kč

Materiál (čerpadlo, třícestný termostatický ventil, potrubí, lisovací kolena, bezdrátový pokojový termostat) 18.000,-Kč

Cena za dodání kotle instalaci, materiál--189.400,-Kč

K dotovanému kotli uvádím, nutnost provést revizní zprávu komína a povinost provozovat zdroj tepla po dobu 5.let, umožnit kontrolu kotle zda topíte peletami.

Doba dodání až 7 měsíců !

B) Automatický  kotel Termo Tech o výkonu 18.Kw (kotel spaluje tyto paliva: hnědé uhlí, černé uhlí a dřevěné pelety v automatickém režimu, po dokoupení roštu hnědé, černé uhlí, uhelné brikety a kusové dřevo)

(kotel není dotován a není možné na něj využít dotaci)

Maloobchodní cena kotle Termo Tech  -- 18.kw--75.000,-Kč

Cena montáže--15.000,-Kč

Uvedení do provozu 4000,-Kč

Materiál (čerpadlo, třícestný termostatický ventil, potrubí, lisovací kolena, bezdrátový pokojový termostat) 18.000,-Kč

Cena za dodání kotle instalaci, materiál--112.000-Kč

Doba dodání do 14.dní!

Výše dotace ZELENA ÚSPORÁM NA KOTEL ROJEK TKA BIO 25 činí-- 80.000,-Kč

 

Dotovaný kotel 189.400,-Kč

Nedotovaný kotel 112.000,-Kč

 


Oba dva kotle mají podobné parametry, stejné záruční podmínky, stejnou regulaci kotle (Rojek je samozřejmě propacovanější, ale nechá si vše zaplatit a to vyšší cenou o 41%)

Z výše uvedeného je zřejmé, že dotace na kotel na tuhá paliva se nevyplatí (hovořím o Zelené úsporám, Kotlíková dotace je jiný projekt a dosáhnou na něj jen důchodci nízkopříjmové rodiny)

Cena platné k 30.květnu 2022!

Pokud chcete zimu 2022-2023 topit neváhejte,volejte a objednávejte, se 100% jistotou bude v září  kotel o více jak 15.000,-dražší!

Termo Tech

Datum fotogalerie: 11. 9. 2022

Stránky:   1 2

Stránky:   1 2

6 kroků ke kotlíkové dotaci