Podmínky dotace

O dotaci může žádat fyzická osoba vlastnící rodinný dům o nejvýše 3 bytových jednotkách, využívající k vytápění rodinného domu kotel na tuhá paliva, vytápíte-li objekt kotlem na tuhá paliva a plynovým kotlem i pro Vás je dotace určena.

Rozsah finanční dotace

  • 75% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kombinovaného kotle na uhlí + biomasu nebo plynového kondenzačního kotle.
  • 80% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu (peletky, štěpka, dřevěná polena,...) nebo tepelného čerpadla

Způsobilé výdaje jsou brány jakou součet všech prací a materiálu nejvýše však 150 000,-Kč

Dále pak příspěvek 5 % za prioritní lokalitu (lokalita s velkým množstvím znečištění např. Ostrava, Bohumín, Karviná, Dolní Lutyně, Dětmarovice), 5% příspěvek od Moravskoslezského kraje pro úspěšné žadatele, až 10% příspěvek od měst a obcí celkem tedy dotace činí až 100 %!
Možnost získat až 150 000 Kč na rekonstrukci kotelny, za účelem snížení vysokých emisí do ovzduší!

Příjem žádostí začíná 5.září 2017!

Jedná se o druhou vlnu dotací a pravděpodobně poslední, určenou  pro kombinované kotle  (uhlí, pelety), kotle na kusové dřevo a plynové kotle.

Na rozdíl od první vlny kotlíkové dotace, odpada provádění mikroenergetického opatření-můžete tedy více proinvestovat a více ušetřit.

 

Nelze podporovat výměnu kotle spalující výhradně biomasu za kotel spalující uhlí (např. pokud vlastníte zplyňující kotel na dřevo a uvažujete o automatickém kotli na uhlí - není to možné).
Nelze také podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva (např. pokud vlastníte automatický kotel 2 respektive 3 třídy kotle a uvažujete o modernizaci kotelny na 5 třídu kotle - není to možné)
Finanční podporu nelze poskytnout, pokud již byla dotace čerpána na rekonstrukci či obnovy zdroje tepla např. Zelená úsporám, Nová zelenám úsporám, případně kotlíkové dotace.


Finanční dotace je proplácena zpětně po doložení všech nezbytných podkladů (faktury, protokoly o topné zkoušce, uvedení do provozu atd.)
Nezbytnou přílohou k úzavření a proplacení dotace je fotodokumentace poškozeného  vysokoemisního kotle.

Pokud uvažujete o přechod na plynná paliva (plynový kondenzační kotel) upozorňujeme o povinnosti likvidace kotle na tuhá paliva!

Konkrétní případy finanční dotace.

6 kroků ke kotlíkové dotaci