Na co je možné použít finančí dotaci

Kotel na pevná paliva s ručním přikládáním.

Jedná se zplyňovací kotle na biomasu (palivové dřevo, štěpka, pelety), tyto kotle musí vždy být instalovány s akumulačními nádržemi o objemu 55 litrů na 1 kw výkonu kotle, regulace - výkon kotle je ovládan odtahovým ventilátorem a případně prostorovým ventilátorem.

Automatický kotel na biomasu a uhlí.

Kotle s podávačem paliva a ventilátorem a zásobníkem paliva, palivem je převážně hnědé uhlí, černé uhlí, pelety, regulace kotle je ovládana prostorovým termostatem a výkon kotle je téměř možné ovládat jako plynový kotel.

Tepelná čerpadla.

Splňující ČSN EN 14 511 dle níže uvedené tabulky.

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor
země-voda B0/W35 1,3
vzduch-voda A2/W35 1,3
voda – voda W10/W35 1,3

Plynový kondenzační kotel

Podmínkou je likvidace současného vysokoemisního kotle na tuhá paliva a přechod pouze na jeden druh vytápění - zemní plyn.

Solárně termické soustavy

Solární kolektory umožňující ohřev topné vody a TUV.

Solárně - termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

Na jaké výdaje je možné využít dotaci

Stavební práce souvísející se změnou druhu vytápění nebo úpravou otopné soustavy, kotel, termoregulační hlavice, bojler k ohřevu teplé užitkové vody, úprava topného systému, rekonstrukce (např. výměna radiátorů, topných žebříků atp). materiál včetně práce nutný k instalaci kotle (kolektorů, tepelného čerpadla) uvedení do provozu, topná zkouška, výstavba rekonstrukce spalinové cesty (komín), frézování a vložkovaní případně kompletní výstavba.

 

6 kroků ke kotlíkové dotaci