Příjem žádostí na kotlíkovou dotaci dočasně pozastaven!

Dne 22.března bylo radními Moravskoslezského kraje rozhodnuto o dočasném pozastavení přijímání žádostí na kotlíkovu dotaci!

Nyní probíhá intenzivní jednání mezi Moravskoslezkým krajem a Ministerstvem životního prostředí ve věci navýšení finačních prostředku na probihájící Kotlíkovou dotaci.

Opětovný příjem žádostí očekáváme v měsící dubnu 2016.

Moravskoslezský kraj dočasně zastavil příjem žádostí.

 

Dotace vyřizujeme, kotle, tepelná čerpadla instalujeme a servisujeme !

Zpět na aktuality

Kontakt

Bc. Václav Pekař
+420 777 698 398
info@dotacnikotle.eu

vyřídíme dotace, kotel nainstalujeme a spravujeme