Kotlíková dotace v posledním přípravách

Kotlíková dotace pro rok 2017, již v posledních přípravách a čeká na oficiální vyhlášení, termín vyhlášení je stanoven na poslední týden měsíce června 2017, níže uvádíme stěžejní podmínky.

 

Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole kotlíkových dotací požadována realizace tzv. mikro-energetických opatření!

Stejně jako v 1. kole je podporována je výměna kotlů v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami a příjemci dotace mohou být pouze fyzické osoby – vlastníci rodinných domů. Je-li dům/bytová jednotka ve spoluvlastnictví (včetně společného jmění manželů), bude vyžadován písemný souhlas spoluvlastníka. Vyžadován bude rovněž souhlas vlastníka pozemku, je-li odlišný od vlastníka domu/bytové jednotky. Příslušné formuláře budou součástí podmínek krajského dotačního programu.

Výše podpory bude ve 2. kole kotlíkových dotací následující:

• automatický kombinovaný kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 75.000,- Kč
plynový kondenzační kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,-Kč
kotel na biomasu (ruční) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč
• kotel na biomasu (automatický) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
• tepelné čerpadlo - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč

Žadatelům, kteří budou realizovat výměnu kotle v obci, která je zařazena do tzv. prioritního území, bude dotace navýšena o částku 7.500,- Kč. Seznam těchto obcí je uveden níže.
Každá výměna kotle pak bude navíc podpořena příspěvkem kraje, a to jednotnou částkou ve výši 7.500,- Kč. Stejně jako v 1. kole kotlíkových dotací pak kraj jedná o finanční podpoře výměn kotlů ze strany obcí. Seznam obcí, které budou chtít výměnu kotlů ve 2. kole spolufinancovat ve spolupráci s krajem, bude zveřejněn a aktualizován na těchto webových stránkách poté, co kraj od obcí obdrží příslušnou informaci.

 

 

Zpět na aktuality

Kontakt

Bc. Václav Pekař
+420 777 698 398
info@dotacnikotle.eu

vyřídíme dotace, kotel nainstalujeme a spravujeme